Wednesday, February 2, 2011

स्केचेस...!!

असेच काही स्केचेस...
  1. ट्री हाउस.. (Created Oct. 10)
    बऱ्याच वेळेस असं वाटतं कि उगाच माणूस सिमेंटच्या जंगलात रहायला आला.. झाडावर रहाणं कित्ती भारी...!! पण आता ते शक्य तर नाही... पण लहानपणापासून एक इच्छा मनात दडलीये कि घर जवळ कुठे ना कुठे एक तरी ट्री हाउस असावं.. बघुयात कधी इच्छा पूर्ण होतीये ती...!!! :)  2. क्रिएटिव्ह ट्री (Created Oct. 10)
    असंच काहीतरी क्रिएटिव्ह काढावं अशी इच्छा झाली.. मग हे स्केच काढले...!!


No comments: