Friday, September 24, 2010

ॲनिमेट.!!

काल असंच स्केचेस करत होतो तेव्हा विचार केला.. कि चला काहीतरी ॲनिमेट करून पाहू.. मग head थीम घेऊन हे ॲनिमेशन बनवलं.

drawn sum sketches then scanned n created this animation in flash..
time 10 mins
  1. Head animation (created sep.10)

Thursday, September 16, 2010

"अ"

यातल्या अ ह्या अक्षराची कॅलीग्राफी हि आधी फोटो इंक ने केली अन मग कोरेल मध्ये एडीट केली. अ हे आद्याक्षर.. म्हणून..!!

I jus made dis in corel. i reali lyked "A" letter.

  1. AmythArt (created sep. 10)


Monday, September 13, 2010

Morayaa..!!!

I captured dis pic at Baneshwar...!! n den edited...!!

  1. Morya..!! (pic taken- aug.10)